Lidmaatschap & Contributie

Het lidmaatschap kost jaarlijks: € 32,50

Om lid te worden kunt u het aanmeld formulier downloaden en inleveren bij het correspondentieadres.

Na de pronkzitting start de kaartverkoop en is het niet meer mogelijk om lid te worden tot na het grote carnaval.