Reglement

Liever een printbare versie? Klik dan hier
Artikel 1: ALGEMEEN
1. Definities:
A. Cv. De Heiknüüters: de carnavalsvereniging die de optocht organiseert.
B. Optochtcommissie: Vrijwilligers van Cv. De Heiknüüters die betrokken zijn bij organisatie
en de begeleiding van de optocht.
C. Deelnemer: Persoon of groep die zich vooraf heeft aangemeld om mee te lopen met de
optocht.
2. Door inschrijving als Deelnemer aan de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan
de bepalingen van dit reglement.
3. Iedere Deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van
deelname aan de optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de optocht worden
verwijderd.
4. Beslissingen met betrekking tot artikel 1 lid 3 worden uitsluitend genomen door tenminste
driekwart van de Optochtcommissie.

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
1. Cv. De Heiknüüters en de Optochtcommissie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor
door de deelnemers geleden schade, en/of voor door de deelnemers aan derden
toegebrachte schade/letsel.
2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd
te zijn.
3. Alle motorvoertuigen dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke
aansprakelijkheid te zijn verzekerd, geregeld door de deelnemers zelf.
4. Cv. De Heiknüüters en de Optochtcommissie zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit
reglement. De verantwoordelijkheid voor naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers
zelf.
5. Deelname aan de Optocht geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 3: DEELNAME
1. Deelname aan de Optocht staat open voor iedereen, van jong tot oud.
2. Deelnemers dienen zich uiterlijk 1 week voor aanvang van de optocht op te geven middels
het inschrijfformulier.
3. Alle Deelnemers worden ingedeeld in categorie “Volwassenen” of “Jeugd t/m 15 jaar”.
4. Het inschrijfformulier wordt door de Optochtcommissie ter beschikking gesteld op de
website van Cv. De Heiknüüters.
5. De Prinsenwagen en de Jeugdprinsenwagen van Cv. De Heiknüüters zijn uitgesloten van
mededinging naar de prijzen.
6. Deelnemers die in hetzelfde boekjaar op de begroting staan van Cv. De Heiknüüters, zijn
uitgesloten van mededinging naar juryprijzen, maar maken wel kans op de publieksprijs.
7. De Optochtcommissie is gerechtigd deelnemers te weigeren die naar haar oordeel niet
voldoen aan de normen en waarden van de gemeenschap en/of die niet voldoen aan de
bepalingen van dit reglement.

Artikel 4: UITVOERING
1. De uitbeelding dient te zijn afgestemd op de eisen van maatschappelijk fatsoen met een
carnavalesk karakter.
2. De uitvoering dient van een dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers
en toeschouwers niet in gevaar komt. Deelnemers die op een wagen staan, dienen achter
een omheining van minimaal 1.20m hoog te staan.
3. De hoogte van de uitvoering is beperkt tot de hoogte van de lantaarnpalen en/of de
begroeiing langs de route. Dit komt neer op 3,90 meter.
4. Uitzondering op artikel 4 lid 3 is als onderdelen – die boven deze grens komen – tijdens de
optocht demontabel en/of aan te passen zijn in hoogte tot de acceptabele grens van 3,90
meter.
5. Expliciete reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 5: AANVANG OPTOCHT
1. Alle Deelnemers dienen uiterlijk 12.00 uur aanwezig te zijn bij de start en zich te melden bij
de Optochtcommissie.
2. De aanrijroute wordt na opgave van deelname verstrekt aan de Deelnemers door de
Optochtcommissie.
3. Bij aanmelding verstrekt de Optochtcommissie een startnummer. Dit startnummer dient
zichtbaar op de uitvoering aangebracht te worden.
4. Alle Deelnemers dienen zich op volgorde van de verstrekte startnummers op te stellen.
5. De start van de optocht is om 13.11 uur.

Artikel 6: OPTOCHT
1. De Optochtcommissie en verkeersregelaars begeleiden de optocht en zijn zodanig
herkenbaar.
2. De Optochtcommissie en verkeersregelaars zullen toezien op de naleving van dit reglement
en zorgdragen voor een goed verloop van de optocht.
3. Aanwijzingen van de Optochtcommissie en verkeersregelaars dienen te allen tijde te worden
opgevolgd.
4. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers dienen alle Deelnemers met
een wagen zorg te dragen voor een persoon voor- en een persoon achter de wagen die
toezien op een veilige en onbelemmerde doorgang van de wagen.
5. Het gebruik van alcoholhoudende drank dient tijdens de optocht te worden voorkomen.
6. Snoep mag worden uitgedeeld, er mag echter niet mee worden gegooid.
7. De route van de optocht is inzichtelijk op de site van Cv. De Heiknüüters en wordt waar
mogelijk gepubliceerd in een regionale krant.
8. Het achterlaten van afval op de route is verboden. Dit geldt ook voor confetti en/of
serpentines.
9. Glaswerk en/of glazen flessen zijn tijdens de optocht verboden.
10. Startnummers dienen na afloop van de optocht ingeleverd te worden bij een van de
commissieleden.

Artikel 7: CATEGORIEËN
1. De volgende categorieën worden onderscheiden:
A. Volwassenen
B. Jeugd t/m 15 jaar
2. Als tenminste 3 kwart van de Deelnemers in de betreffende groep onder de 16 jaar is, mag
de groep worden meegeteld in de categorie Jeugd t/m 15 jaar. Alle overige Deelnemers
vallen in de categorie Volwassenen.

Artikel 8: JURERING
1. De jury wordt aangesteld door de Optochtcommissie.
2. De jury bestaat uit minimaal 3 personen en bij voorkeur uit 5. Een oneven aantal is een
vereiste.
3. De nieuw verkozen Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw wordt gevraagd om deel te
nemen in de jury.
4. Elk jurylid hanteert de volgende beoordelingsthema’s:
a. Carnavalesk
b. Afwerking/ constructie
c. Interactie met publiek
d. Originaliteit/ actualiteit
e. Algemene indruk
(zie ook juryrapport in bijlage 1van het reglement)
5. Er zijn twee beoordelingsmomenten. Per beoordelingsmoment is maximaal 10 punten per
thema te behalen.
6. Het eindresultaat van punten per jurylid is het gemiddelde van de twee
beoordelingsmomenten.
7. De afwerking/constructie én de interactie met het publiek tellen twee keer mee in de
beoordeling, wat dus zorgt voor een maximaal aantal punten per jurylid van 70.
8. Het gemiddelde van alle jurybeoordelingen is de uiteindelijke score.
9. De bekendmaking van de prijswinnaars vindt plaats op het Meester B. van Leeuwenplein te
Rheden, uiterlijk een half uur na afloop van de optocht.
10. De optochtcommissie kan in geval van slecht weer besluiten de prijsuitreiking te verplaatsen
naar de zaal van Partycentrum Ons Huis.
11. De uitslag van de jury is bindend.

Artikel 9: PRIJZEN
1. In de categorie “Volwassenen” zijn minimaal 3 prijzen te verdelen.
2. Alle Deelnemers in de categorie “Jeugd t/m 15 jaar” zijn verzekerd van prijs.
3. Zijn in een bepaalde categorie minder deelnemers dan het minimale aantal prijzen, dan
vervalt de prijs. Er wordt dus niet van categorie gewisseld om toch alle prijzen uit te kunnen
reiken.
4. In bijlage 2 staat een overzicht van de te winnen prijzen.
5. De eersteprijswinnaar in de categorie “Volwassenen” ontvangt tevens de “Knüütertrofee”.
6. De “Knüütertrofee” is een wisselbeker die jaarlijks voor 1 december in het jaar van de
prijsuitreiking geretourneerd moet worden aan Cv. De Heiknüüters.
7. Uitzondering op artikel 9 lid 6 is als de “Knüütertrofee” drie jaar achter elkaar door dezelfde
Deelnemer is gewonnen. Dan mag men de beker houden.
8. De publieksprijs wordt bepaald door de toeschouwers. Formulieren worden tijdens de
optocht uitgedeeld met de vraag welke Deelnemer de publieksprijs moet winnen. De
Deelnemer met de meeste stemmen heeft recht op de publieksprijs.
9. De publieksprijs is een wisselbeker die jaarlijks voor 1 december in het jaar van de
prijsuitreiking geretourneerd moet worden aan Cv. De Heiknüüters.
10. De aanmoedigingsprijs is een prijs die door de Optochtcommissie wordt uitgereikt aan een
deelnemer die buiten de prijzen is gevallen.
11. Prijzen zijn op te halen tegen inlevering van het startnummer.
12. Indien prijzen niet worden opgehaald tijdens de prijsuitreiking, kan de prijs tot maximaal 4
weken na de optocht opgehaald worden bij de Optochtcommissie. Is de prijs na 4 weken nog
niet opgehaald, dan vervalt deze.

Artikel 10: SLOTBEPALINGEN
1. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie, eventueel na advies te hebben ingewonnen bij het bestuur van Cv. De Heiknüüters en/of de juryleden.

Bijlage’s

Bijlage 1

Bijlage 2

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Meer informatie op: Privacy Statement.

Sluiten