Reglement

Liever een printbare versie? Klik dan hier
Artikel 1: ALGEMEEN
1. Definities:
A. Cv. De Heiknüüters: de carnavalsvereniging die de optocht organiseert.
B. Optochtcommissie: Vrijwilligers van Cv. De Heiknüüters die betrokken zijn bij organisatie en de begeleiding van de optocht.
C. Deelnemer: Persoon die zich vooraf heeft aangemeld om mee te doen met de optocht.
2. Door inschrijving als Deelnemer aan de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
3. Iedere Deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de optocht worden verwijderd.
4. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door ten minste driekwart van de Optochtcommissie.

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
1. Cv. De Heiknüüters en de Optochtcommissie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade, en/of voor door de deelnemers aan derden toegebrachte schade/letsel.
2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
3. Alle motorvoertuigen dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
4. Cv. De Heiknüüters en de Optochtcommissie zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
5. Deelname aan de Optocht geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 3: DEELNAME
1. Deelname aan de Optocht staat open voor iedereen, van jong tot oud.
2. Deelnemers dienen zich uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de optocht op te geven middels een inschrijfformulier (online of op papier).
3. Alle Deelnemers worden ingedeeld in categorie “Volwassenen” of “Jeugd t/m 15 jaar”.
4. Het inschrijfformulier wordt door de Optochtcommissie ter beschikking gesteld op de website van Cv. De Heiknüüters en persoonlijk overhandigd aan men die daar om vraagt.
5. De Prinsenwagen en de Jeugdprinsenwagen van Cv. De Heiknüüters zijn uitgesloten van mededinging naar de prijzen.
6. De Knüüterinnen zijn uitgesloten van mededinging naar juryprijzen, maar maken wel kans op de publieksprijs.
7. De Optochtcommissie is gerechtigd deelnemers te weigeren die naar haar oordeel niet voldoen aan de normen en waarden van de gemeenschap en/of die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 4: UITVOERING
1. De uitbeelding dient te zijn afgestemd op de eisen van maatschappelijk fatsoen met een carnavalesk karakter.
2. De uitvoering dient van een dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt. Deelnemers die op een wagen staan, dienen achter een omheining van minimaal 1.20m hoog te staan. (verzekeringsvoorwaarde)
3. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 5: AANVANG OPTOCHT
1. Alle Deelnemers dienen uiterlijk 12.00 uur aanwezig te zijn bij de start en zich te melden bij de Optochtcommissie.
2. De route wordt na opgave van deelname verstrekt aan de Deelnemers door de Optochtcommissie.
3. Bij aanmelding verstrekt de Optochtcommissie een startnummer. Dit startnummer dient zichtbaar op de uitvoering aangebracht te worden.
4. Alle Deelnemers dienen zich op volgorde van de verstrekte startnummers op te stellen.
5. De start van de optocht is om 13.11 uur.

Artikel 6: OPTOCHT
1. De leden van de Optochtcommissie en verkeersregelaars begeleiden de route en zijn herkenbaar als zodanig.
2. De Optochtcommissie en verkeersregelaars zullen toezien op de naleving van dit reglement en zorgdragen voor een goed verloop van de optocht.
3. Aanwijzingen van de Optochtcommissie, verkeersregelaars dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
4. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers dienen alle Deelnemers met een wagen zorg te dragen voor een persoon voor- en een persoon achter de wagen die toezien op een veilige en onbelemmerde doorgang van de wagen.
5. Het gebruik van alcoholhoudende drank dient tijdens de optocht te worden voorkomen.
6. Snoep mag worden uitgedeeld, er mag echter niet mee worden gegooid.
7. De route van de optocht is inzichtelijk op de site van Cv. De Heiknüüters en wordt waar mogelijk gepubliceerd in een regionale krant.
8. Het achterlaten van afval op de route is verboden. Dit geldt ook voor confetti en/of serpentines.
9. Glaswerk en/of glazen flessen zijn tijdens de optocht verboden.

Artikel 7: CATEGORIEËN
1. De volgende categorieën worden onderscheiden:
A. Volwassenen
B. Jeugd t/m 15 jaar
2. Als tenminste 3 kwart van de Deelnemers in de betreffende groep onder de 16 jaar is, mag de groep worden meegeteld in de categorie Jeugd t/m 15 jaar.
3. Alle overige Deelnemers vallen in de categorie Volwassenen.

Artikel 8: JURERING
1. De jury wordt aangesteld door de Optochtcommissie.
2. De jury bestaat uit minimaal 3 personen en bij voorkeur uit 5. Een oneven aantal is een vereiste.
3. De Ridder van de Rhedense leeuw wordt gevraagd om deel te nemen in de jury.
4. Elk jurylid hanteert de volgende beoordelingsnormen:
A. Uitbeelding
B. Carnavalesk
C. Afwerking / constructie
D. Interactie met publiek
E. Originaliteit / actualiteit
F. Algemene indruk
(zie ook juryrapport in bijlage 1)
5. De jury beoordeelt minimaal op twee momenten.
6. Per jurylid kunnen maximaal 150 punten worden toegekend.
7. De bekendmaking van de prijswinnaars vindt plaats op het Meester B. van Leeuwenplein te Rheden, uiterlijk een half uur na afloop van de optocht.
8. De uitslag van de jury is bindend.

Artikel 9: PRIJZEN
1. In de categorie “Volwassenen” zijn minimaal 3 prijzen te verdelen.
2. Alle Deelnemers in de categorie “Jeugd t/m 15 jaar” zijn verzekerd van prijs.
3. Zijn in een bepaalde categorie minder deelnemers dan het minimale aantal prijzen, dan vervalt de prijs. Er wordt dus niet van categorie geswitcht om toch alle prijzen uit te kunnen reiken.
4. In bijlage 2 staat een overzicht van de te winnen prijzen.
5. De Publieksprijs wordt bepaald door de toeschouwers. Formulieren worden tijdens de optocht uitgedeeld met de vraag welke Deelnemer de publieksprijs moet winnen. De Deelnemer met de meeste stemmen heeft recht op de publieksprijs.
6. De Publieksprijs is een wisselbeker die jaarlijks geretourneerd moet worden aan de vereniging.
7. De Aanmoedigingsprijs is een prijs die door de Optochtcommissie wordt uitgereikt aan een Deelnemer die buiten de prijzen is gevallen.
8. Prijzen zijn op te halen tegen inlevering van het startnummer.
9. Indien prijzen niet worden opgehaald tijdens de prijsuitreiking, kan de prijs tot maximaal 4 weken na de optocht opgehaald worden bij de Optochtcommissie. Is de prijs na 4 weken nog niet opgehaald, dan vervalt deze.

Artikel 10: SLOTBEPALINGEN
1. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie, eventueel na advies te hebben ingewonnen bij Cv. De Heiknüüters en/of de juryleden.

Bijlage’s

Bijlage 1

Bijlage 2

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Meer informatie op: Privacy Statement.

Sluiten